Personeelsverloop

Op deze website vind je achtergrondinformatie over (mogelijk ongewenst) personeelsverloop. Je kunt meer lezen over de mogelijke oorzaken, de kosten en over effectieve manieren om ongewenst personeelsverloop terug te dringen.

Commitment en loyaliteit van medewerkers zijn niet meer vanzelfsprekend. Bijna twee keer zoveel werknemers verlaten hun werkgever uit eigen beweging in de eerste twee jaar van hun werkrelatie dan werknemers die al langer dan twee jaar in dienst zijn.

Verschillende verschijningvormen
Personeelsverloop kan gewenst zijn maar vaak is het ook ongewenst. Iemand kan vrijwillig vertrekken bij een organisatie maar ook onvrijwillig. Soms kan verloop best functioneel zijn, soms is het dat juist niet. Het kan ook voorkomen dat er sprake is van een hoog percentage vroegtijdig verloop. Kortom: er zijn verschillende verschijningsvormen van personeelsverloop.

Kosten
Personeelsverloop brengt altijd kosten met zich mee. Je moet dan denken aan kosten voor het vertrek zelf, de al dan niet tijdelijke vervanging, het inwerken en opleiden van een nieuwe medewerker en tot slot de kosten van de effecten van het vertrek van een specifieke medewerker. Deze kosten zijn in veel gevallen niet gering.

Ongewenst personeelsverloop terugdringen
Als er sprake is van ongewenst personeelsverloop is het belangrijk om te achterhalen welke redenen vertrekkende medewerkers aanvoeren waarom ze de organisatie verlaten. Vervolgens kan je trachten deze vertrekredenen aan te pakken.

Wil je meer weten?

Wil je sparren over ongewenst personeelsverloop, heb je een concreet vraagstuk of ben je geïnteresseerd in een Exit Survey? Neem dan contact op.

Close
Go top