Verschijningsvormen van personeelsverloop

Voor een juist begrip van de problematiek is het goed om tevens te kijken naar de verschijningsvormen van personeelsverloop. Hieronder worden vier verschijningsvormen van personeelsverloop gepresenteerd namelijk: vrijwillig versus onvrijwillig verloop, vermijdbaar versus onvermijdbaar verloop, functioneel versus disfunctioneel verloop en tenslotte vroegtijdig verloop.

Vrijwillig versus onvrijwillig verloop 
Met vrijwillig verloop wordt gedoeld op die situatie waarin een werknemer uit eigen initiatief het dienstverband beëindigt en de organisatie verlaat. Op het eerste gezicht een duidelijke definitie, hoewel er wel een vraagteken gezet kan worden bij deze omschrijving. De vraag is bijvoorbeeld hoe vrijwillig het vertrek is en of er misschien niet toch sprake is van een door de organisatie zelf veroorzaakt of in de hand gewerkt besluit. Veelal is deze definitie niet toereikend om werkelijk de vinger te kunnen leggen op de feitelijke problematiek.

Vermijdbaar versus onvermijdbaar verloop
Er zijn genoeg voorbeelden van situaties waarin het evident is dat het vertrek van een medewerker niet voorkomen kan worden. Ontwikkelingen in de privé sfeer maken bijvoorbeeld dat medewerkers verhuizen naar een ander deel van het land. Het gevolg is dat er naar een andere werkgever gezocht wordt. Dergelijk verloop is per definitie onvermijdbaar en het is niet aannemelijk dat het aantal medewerkers dat om dergelijke redenen de organisatie verlaat grote vormen aanneemt.

Functioneel versus disfunctioneel verloop
Verloop is niet per definitie disfunctioneel. Verloop kan een uiterst gezond effect hebben op de organisatie. Omdat er jaren lang geen sprake is geweest van verloop en het kunnen aantrekken van nieuwe medewerkers een positieve ontwikkeling is bijvoorbeeld. De loonkosten kunnen hierdoor dalen, ingesleten patronen kunnen doorbroken worden of de weerstand tegen veranderingen vermindert hierdoor bijvoorbeeld. Anders is het als verhoudingsgewijs grote aantallen sleutelfunctionarissen of goed presterende medewerkers de organisatie verlaten.

Vroegtijdig verloop
Het maakt nogal wat uit als een medewerker met zeven dienstjaren de organisatie verlaat of dat iemand die vier maanden in dienst is het besluit neemt om te vertrekken. Een hoog (of hoger wordend) verloop in deze categorie kan duiden op een inadequaat selectieproces en/of een slecht inwerktraject.

Wil je meer weten over het tegengaan van ongewenst personeelsverloop binnen jouw organisatie?

We leggen graag uit wat we kunnen doen om binnen jouw organisatie te onderzoeken waardoor medewerkers jouw organisatie ongewenst verlaten. En dan zijn we uiteraard ook erg benieuwd wat jij zou willen onderzoeken en waar de inzichten toe moeten leiden.

Close
Go top